SLOVNÍK POJMŮ

Přehled nejčastěji využívaných pojmů ze světa vzduchotechniky a elektroinstalace? Žádný problém. Připravili jsme pro Vás slovník základních pojmů, se kterými se můžete setkat při nakupování u nás. Věříme, že Vám tento slovník pomůže s orientací v našem sortimentu a třeba se přiučíte i nových slovíček. V případě, že hledaný výraz nenaleznete zde, neváhejte nás kontaktovat.

Axiální ventilátor
Význam slova axiální je ve směru osy. Axiální ventilátory vytváří proudění vzduchu otáčením vrtule kolem své osy a nasávají i vyfukují vzduch ve stejném úhlu ve směru osy otáčení vrtule. Vrtule takového ventilátory je velmi podobná vrtuli motory letadla.

Axiální ventilátory jsou vhodné především tam, kde je jednoduché rovné potrubí do maximální délky zhruba 5 metrů. Nejčastěji jsou tak používány při větrání přes zeď. Jedná se o jednoduché ale velmi účinné řešení. V naší nabídce naleznete například axiální ventilátor PRIMO nebo PRIMO base.

Radiální ventilátor
Radiální ventilátory jsou elegantním řešením pro komplikované, lomené a dlouhé vzduchové rozvody díky vyššímu tlaku. Oproti axiálním ventilátorům vyfukují nasávaný vzduch kolmo ke směru sání. Díky své šnekovité konstrukci zabraňuje zpětnému proudění vzduchu zpět do místnosti.

Tento typ ventilátorů bývá velmi oblíbeným při instalaci na potrubí digestoře v restauračních kuchyních. Zákazníci často volí radiální ventilátor VK.

Hygrostat
Hygrostat nebo také vlhkostní čidlo má za úkol snímat vlhkost v místnosti, kde je ventilátor s takovým čidlem nainstalovaný. Ventilátor se zapne či vypne dle nastavení tohoto čidla. Naše ventilátory mají hygrostat zabudovaný v elektronice a každý ventilátor vybavený hygrostatem je zároveň dodávaný společně s časovým spínačem, kterým je regulována doba chodu. Pro výrobek, který je vybavený hygrostatem, je udáváno krytí IPx2.

Soumrakový spínač
Pomocí soumrakového spínače lze ovládat prakticky jakékoliv osvětlení. Nejčastěji své využití najde především pro zahradní osvětlení, osvětlení výloh, hal, kanceláří nebo i světelné reklamy. Soumrakový spínač reaguje na změnu intenzity osvětlení v místě, kde je nainstalován. Díky tomu ušetříte spoustu času i peněz.

Axiální ventilátor
Význam slova axiální je ve směru osy. Axiální ventilátory vytváří proudění vzduchu otáčením vrtule kolem své osy a nasávají i vyfukují vzduch ve stejném úhlu ve směru osy otáčení vrtule. Vrtule takového ventilátory je velmi podobná vrtuli motory letadla.

Axiální ventilátory jsou vhodné především tam, kde je jednoduché rovné potrubí do maximální délky zhruba 5 metrů. Nejčastěji jsou tak používány při větrání přes zeď. Jedná se o jednoduché ale velmi účinné řešení. V naší nabídce naleznete například axiální ventilátor  PRIMO nebo PRIMO base.

Akustický tlak, hluk
Hladina akustického tlaku vyjadřuje velikost zvukové energie vydávané ze zdroje hluku. Vyjadřuje se v decibelech a jednoduše řečeno je to hluk, který je v našem případě vydáván ventilátorem. U našich výrobků udáváme akustický tlak ve vzdálenosti jednoho metru od zapnutého ventilátoru.

Zpravidla platí, že čím výkonnější ventilátor je, tím bude i hlučnější. Zároveň je úroveň hlučnosti pro každého zákazníka velmi individuální a nelze přesně říci, jaká úroveň akustického tlaku je ideální. Samozřejmě nelze od velkých průmyslových ventilátorů očekávat tichý chod stejně jako od malých domovních.

ABS
ABS je zkratkou pro akrylonitrilbutadienstyren, tedy termoplastický průmyslový polymer. Jedná se o plast s vysokou tuhostí a odolností vůči široké škále chemikálií a kyselin. Jeho největší přednosti jsou tedy vysoká pevnost a tuhost, chemická odolnost, zdravotní nezávadnost, odolnost vůči vysokým i nízkým teplotám, skvělé izolační vlastnosti apod. Právě těmito vlastnosti získal důvěru velkých firem a vyrábí se z něj například všem známé LEGO ™.

A
Pod zkratkou se neskrývá nic jiného než automatická žaluzie. Pod tímto označením naleznete funkci automatické žaluzie u většiny našich ventilátorů. Může se však stát, že narazíte na zkratku , která znamená totéž, tedy automatickou žaluzii.


Jak již bylo zmíněno výše – zkratka AŽ není nic jiného než automatická žaluzie. Mimo AŽ označujeme automatickou žaluzii i písmenem A.

AH
Pod touto zkratkou se ukrývá dvojí označení. Prvním označením je automatická žaluzie a druhým je hygrostat, tedy vlhkostní čidlo. Každé naše vlhkostní čidlo je vybaveno elektronikou s časovým spínačem, doběhem. Pro výrobek, který je vybavený vlhkostním čidlem, je udáváno krytí IPx2.

AT
Automatickou žaluzii již známe z předchozích pojmů. Pod písmenem se však skrývá anglické slovíčko timer, tedy časový spínač. Časový spínač s doběhem reguluje činnost ventilátor dle nastavení na elektronice. Naše ventilátory vybavené časovým spínačem umožňují nastavení doběhu od 30 sekund do 30 minut. Toto nastavení se provádí otáčením trimru na desce plošných spojů na elektronice.

AV
Všem známá automatická žaluzie je v tomto případě doplněná tahovým vypínačem. K tělu ventilátoru je tak zpravidla namontovaná šňůrka, kterou ovládáte chod ventilátoru.

Časový spínač, časový doběh
Časový spínač s doběhem reguluje činnost ventilátor dle nastavení na elektronice. Naše ventilátory vybavené časovým spínačem umožňují nastavení doběhu od 30 sekund do 30 minut. Toto nastavení se provádí otáčením trimru na desce plošných spojů na elektronice. Naše ventilátory s časovým doběhem jsou označovány písmenem  T z anglického timer nebo WC . Ventilátory vybavené hygrostatem (vlhkostním čidlem) jsou též vybaveny časovým doběhem.

Hygrostat
Hygrostat nebo také vlhkostní čidlo má za úkol snímat vlhkost v místnosti, kde je ventilátor s takovým čidlem nainstalovaný. Ventilátor se zapne či vypne dle nastavení tohoto čidla. Naše ventilátory mají hygrostat zabudovaný v elektronice a každý ventilátor vybavený hygrostatem je zároveň dodávaný společně s časovým spínačem, kterým je regulována doba chodu. Pro výrobek, který je vybavený hygrostatem, je udáváno krytí IPx2.

H
Pod označením H se neskrývá nic jiného než výše zmíněný hygrostat, tedy vlhkostní čidlo.

HF
HF je čidlo je vysokofrekvenční detektor pohybu nejčastěji montován do svítidel. Můžete jej znát i pod označením mikrovlnný nebo radarový senzor pohybu. Výhodou tohoto čidla pohybu je, že lze instalovat přímo na základnu svítidla po ochranný kryt a tím nenaruší design svítidla ani místa, kde by bylo nutné instalovat externí senzor pohybu. Největší výhodou je jeho odolnost vůči počasí a změně teplot, kdy jeho činnost není ovlivněna nepřízní počasí. Nevýhodou však může být průchod mikrovln skrze jiné překážky jako jsou dveře, okna nebo i sádrokarton a může tak docházet k nezamýšlenému rozsvěcování svítidla.

HQ
HQ je označením pro kuličková ložiska. Jsou používána ve většině motorů našich ventilátorů díky své dlouhé životnosti ve srovnání s ložisky kluznými.

IP
Stupeň krytí IP udává odolnost elektrických zařízení vůči vniknutí vody či mechanických částic vně výrobku. K označení IP jsou dále připojena zpravidla dvě čísla, která značí tyto odolnosti. První číslo značí stupeň krytí před vniknutím cizích předmětů a druhé vyjadřuje voděodolnost.

Základní členění stupňů ochrany IP před vniknutím cizího předmětu:
IP0x – bez ochrany
IP1x – ochrana proti vniknutí velkých předmětů (> 5×5 cm)
IP2x – ochrana proti vniknutí malých předmětů (> 12×12 mm)
IP3x – ochrana proti vniknutí drobných předmětů (> 2,5 mm)
IP4x – ochrana proti vniknutí velmi drobných předmětů (> 1mm)
IP5x – částečná ochrana proti vniknutí prachu
IP6x – úplná ochrana proti vniknutí prachu

Základní členění stupňů ochrany IP proti vniknutí vody:
IPx0 – bez ochrany
IPx1 – ochrana proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu
IPx2 – ochrana proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu
IPx3 – ochrana proti vodní tříšti, voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně
IPx4 – ochrana proti stříkající vodě jako u IPx3, ale voda stříká ze všech úhlů
IPx5 – ochrana proti tryskající vodě
IPx6 – ochrana proti intenzivně tryskající vodě
IPx7 – ochrana proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky jednoho metru
IPx8 – ochrana proti potopení do vody za podmínek určenými výrobcem
IPx9 – ochrana proti tryskající vysokotlaké teplé vodě

Kuličková ložiska
Kuličková ložiska dokáží přenášet radiální i axiální zatížení. Zatížení se přenáší z vnější obruče na vnitřní. Ke své funkci používají (jak již název napovídá) kuličky, které zajišťují hladké otáčení. Kuličková ložiska naleznete ve většině našich ventilátorů díky své dlouhé životnosti ve srovnání s ložisky kluznými. U našich výrobků v nabídce můžete narazit na zkratku HQ, která indikuje, že je ventilátor vybavený kuličkovými ložisky.

Kluzná ložiska
Kluzná ložiska dokáží stejně jako kuličková ložiska přenášet radiální i axiální zatížení. Kluzná ložiska používají ke své funkci především mazivo, které oproti kuličkovým ložiskám má kratší životnost. Proto se používají především kuličková ložiska.

Krytí IP
Stupeň krytí IP udává odolnost elektrických zařízení vůči vniknutí vody či mechanických částic vně výrobku. K označení IP jsou dále připojena zpravidla dvě čísla, která značí tyto odolnosti. První číslo značí stupeň krytí před vniknutím cizích předmětů a druhé vyjadřuje voděodolnost.

Základní členění stupňů ochrany IP před vniknutím cizího předmětu:
IP0x – bez ochrany
IP1x – ochrana proti vniknutí velkých předmětů (> 5×5 cm)
IP2x – ochrana proti vniknutí malých předmětů (> 12×12 mm)
IP3x – ochrana proti vniknutí drobných předmětů (> 2,5 mm)
IP4x – ochrana proti vniknutí velmi drobných předmětů (> 1mm)
IP5x – částečná ochrana proti vniknutí prachu
IP6x – úplná ochrana proti vniknutí prachu

Základní členění stupňů ochrany IP proti vniknutí vody:
IPx0 – bez ochrany
IPx1 – ochrana proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu
IPx2 – ochrana proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu
IPx3 – ochrana proti vodní tříšti, voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně
IPx4 – ochrana proti stříkající vodě jako u IPx3, ale voda stříká ze všech úhlů
IPx5 – ochrana proti tryskající vodě
IPx6 – ochrana proti intenzivně tryskající vodě
IPx7 – ochrana proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky jednoho metru
IPx8 – ochrana proti potopení do vody za podmínek určenými výrobcem
IPx9 – ochrana proti tryskající vysokotlaké teplé vodě

Napájecí napětí
Napájecí napětí udává informaci o tom, jakým způsobem má být příslušný ventilátor napájen ze sítě. V naší nabídce naleznete ventilátory nejčastěji s klasickým napájecím napětím 230V/50Hz, 12V/50Hz pro bezpečné napájení (nejčastěji pro ventilátory do vlhkého prostředí) nebo 400V/50Hz pro výkonné průmyslové ventilátory.

Objemový průtok
Objemový průtok značí průtok vzduchu ventilátorem za určitý čas. V našem případě uvádíme množství vzduchu v  za hodinu. Výkonnější ventilátor je charakterizován vyšším číslem u objemového průtoku, ale zpravidla je objemový průtok doprovázen větším akustickým tlakem, tedy hlukem.

PIR
PIR je pasivní infračerveným pohybovým čidlem, které funguje na principu infračerveného záření. PIR čidlo tedy měří infračervení záření (teplotu) vydávané předměty v zorném poli čidla. Díky tomu je schopné detekovat pohyb lidí, zvířat a dalších objektů. Oproti HF čidlu je spolehlivější v detekování pohybu a jeho měření není zkreslené pohybem za překážkami.

PC
Pod zkratkou PC se skrývá plast s názvem polykarbonát. Polykarbonát je amorfní termoplast s velmi dobrými elektrickými vlastnostmi, odolností proti nárazu a středně silnou odolností proti chemikáliím a kyselinám. Díky svému chemickému složení vykazuje PC poměrně vysokou úroveň transparentnosti.

PP
PP, neboli polypropylen, je termoplastický polymer ze skupiny polyolefinů. Díky tomu patří mezi nejběžnější plasty, které jsou používány v mnoha odvětvích včetně potravinářského. Polypropylen není příliš odolný vůči extrémním teplotám. Při nízkých teplotách křehne a při vysokých teplotách měkne a nad 150 °C se taví. Je odolný vůči olejům, organickým rozpouštědlům i alkoholům. Vyniká především dobrou chemickou i mechanickou odolností.

Radiální ventilátor
Radiální ventilátory jsou elegantním řešením pro komplikované, lomené a dlouhé vzduchové rozvody díky vyššímu tlaku. Oproti axiálním ventilátorům vyfukují nasávaný vzduch kolmo ke směru sání. Díky své šnekovité konstrukci zabraňuje zpětnému proudění vzduchu zpět do místnosti.

Tento typ ventilátorů bývá velmi oblíbeným při instalaci na potrubí digestoře v restauračních kuchyních. Zákazníci často volí radiální ventilátor  VK.

Regulátor otáček
Jak již název vypovídá, regulátor otáček slouží k regulaci otáček ventilátorů, která slouží k regulaci průtoku vzduchu ventilátorem. Ventilátor PRIMO disponuje regulátor otáček již v základu. K průmyslovým ventilátorům je nutné zvolit vhodný externí regulátor otáček.

Soumrakový spínač
Pomocí soumrakového spínače lze ovládat prakticky jakékoliv osvětlení. Nejčastěji své využití najde především pro zahradní osvětlení, osvětlení výloh, hal, kanceláří nebo i světelné reklamy. Soumrakový spínač reaguje na změnu intenzity osvětlení v místě, kde je nainstalován. Díky tomu ušetříte spoustu času i peněz.

Statický tlak
Statický tlak udává hodnotu v pascalech (Pa), která charakterizuje jak velký tlak dokáže ventilátor vyvinout. Velmi často si lidé pletou statický tlak s výkonem. V obou případech je vyšší hodnota lepší, neboť čím vyšší statický tlak dokáže ventilátor vyvinout, tím je schopnější transportovat dále ve ventilačním potrubí.

S
Pod písmenem S se ukrývá označení základní provedení, které můžete najít u našich ventilátorů. Ve většině případů však ventilátor v základním provedení není označený žádným dalším písmenem.

Timer
Časový spínač s doběhem reguluje činnost ventilátor dle nastavení na elektronice. Naše ventilátory vybavené časovým spínačem umožňují nastavení doběhu od 30 sekund do 30 minut. Toto nastavení se provádí otáčením trimru na desce plošných spojů na elektronice. Naše ventilátory s časovým doběhem jsou označovány písmenem  T z anglického timer nebo WC . Ventilátory vybavené hygrostatem (vlhkostním čidlem) jsou též vybaveny časovým doběhem.

T
Pod písmenem T se ukrývá výše zmíněný timer, tedy časový spínač.

Vlhkostní čidlo
Vlhkostní čidlo nebo také hygrostat má za úkol snímat vlhkost v místnosti, kde je ventilátor s takovým čidlem nainstalovaný. Ventilátor se zapne či vypne dle nastavení tohoto čidla. Naše ventilátory mají hygrostat zabudovaný v elektronice a každý ventilátor vybavený hygrostatem je zároveň dodávaný společně s časovým spínačem, kterým je regulována doba chodu. Pro výrobek, který je vybavený hygrostatem, je udáváno krytí IPx2.

V
Pod písmenem V se ukrývá označení pro ventilátory s tahovým vypínačem. K tělu ventilátoru je tak zpravidla namontovaná šňůrka, kterou ovládáte chod ventilátoru.

WC
Pod zkratkou WC najdeme výraz časový spínačČasový spínač s doběhem reguluje činnost ventilátor dle nastavení na elektronice. Naše ventilátory vybavené časovým spínačem umožňují nastavení doběhu od 30 sekund do 30 minut. Toto nastavení se provádí otáčením trimru na desce plošných spojů na elektronice. Naše ventilátory s časovým doběhem jsou označovány písmenem  T z anglického timer nebo WC . Ventilátory vybavené hygrostatem (vlhkostním čidlem) jsou též vybaveny časovým doběhem.

W/P
Zkratka W/P charakterizuje ventilátory, které jsou vybaveny tahovým vypínačem a zároveň přívodním kabelem. K tělu ventilátoru je tak zpravidla namontovaná šňůrka, kterou ovládáte chod ventilátoru a zároveň je z těla ventilátoru vyveden přívodní kabel k připojení do elektrické sítě.